V Науково-практична конференція
з міжнародною участю
«ADVANCES in NEUROLOGY -
ДОСЯГНЕННЯ в НЕВРОЛОГІЇ»
8-10 КВІТНЯ 2021
Що це за конференція?
Щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю. Цього року конференція ідейно планувалась як простір, де кожний із спікерів готовий поділитися власним клінічним досвідом, розповісти про складний шлях до встановлення вірного діагнозу, не приховуючи свої невдачі та перемоги на цьому шляху, особливо, коли діагноз стосується патологічних станів про які не часто згадуєш
Для кого ця конференція?
Для практикуючих лікарів неврологів, дитячих неврологів та лікарів суміжних спеціальностей
«Неврологами рухає покликання, і велику частину свого життя вони відлюдно проводять під склепіннями лікарень. Як і поліцейські, ми воліємо перебувати серед своїх...»

Ендрю Ліс
Реєстрація
Advances in Neurology 2021
Прізвище Імя та По-батькові
Вкажіть ваш e-mail
Просимо не поспішати та перевірити правильність своєї e-mail адреси, один учасник може зареєструватися на 1-у email адресу
Вкажіть ваш номер телефону
номер потрібно вказувати починаючи з коду оператора без 0
Вкажіть ваше місто, смт, село
Оберіть будь ласка зі списку
Ваша посада
Ваша спеціалізація
Якщо ви вказали в пункті вище «інша», яка саме у вас спеціалізація
Ваше місце роботи
Чи є Ви учасником спільноти неврологів України у viber?
Я надаю свою згоду і дозволяю здійснювати обробку моїх персональних даних згідно закону
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text
Будь ласка уважно заповнюйте дані з контактною інформацією
Доповідачі / Lecturers
Програма / Program
Українською
English
Науковий комітет
08 квітня
09 квітня
10 квітня
Scientific Committee
april 8
april 9
april 10
Українська міждисциплінарна асоціація неврологів
Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Харківський національний медичний університет
Українське товариство рухових розладів
Товариство неврологів м. Києва
Медична мережа «Добробут»Голова наукового комітету
Слободін Тетяна Миколаївна
д.м.н., професор кафедри неврології №1 Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика
Науковий комітет
Головченко Юрій Іванович
д.м.н., професор, завідувач кафедри неврології №1
Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика


Товажнянська Олена Леонідівна
д.м.н., професор, завідувач кафедри неврології №2
Харківського Національного медичного університету


Тріщинська Марина Анатоліївна
д.м.н., професор, начальник відділу моніторингу якості діяльності, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика

Третякова Альбіна Ігорівна
д.м.н., доцент кафедри неврології №1 Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика

Насонова Тетяна Іванівна
д.м.н., доцент кафедри неврології №1 Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика

Самосюк Наталія Іванівна
к.м.н., доцент кафедри неврології №1 Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика

Саноцький Янош Євгенович
к.м.н., завідувач неврологічним відділенням Лвівської ОКЛ, голова Українського товариства рухових розладів

Організаційний комітет
Прокопів Марія Мирославівна
к.м.н., голова експертної групи з неврології Київської державної адміністрації, голова Асоціації неврологів Києва

Колосова Тетяна Володимірівна
к.м.н., доцент кафедри неврології №1 Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика


Михайловська Наталя Олександрівна
аспірант кафедри неврології №1 Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика

Ukrainian Interdisciplinary Association of Neurologists
Shupyk National Healthcare University of Ukraine


With the support of:
Kharkiv National Medical University
Ukrainian Movement Disorders Society
Society of Kyiv Neurologists
Dobrobut medical network
Chairman of the Scientific Committee
Tatyana Slobodin
Scientific Committee
Yuri Holovchenko

Olena Tovazhnyanska

Marina Trishchynska

Albina Tretyakova

Tetyana Nasonova

Nataliya Samosyuk

Yanosh Sanotsʹkyy

Organizational committee
Maria Prokopiv

Tatyana
Kolosova


Natalia Mykhailovska

08 КВІТНЯ
ЧЕТВЕР

COVID-19 та
неврологічні наслідки
13:30 – 14:00
13:30 – 14:00
Відкриття конференції
14:00 – 14:40
14:00 – 14:40
Характеристика Long COVID-19 у міжнародній когорті хворих
Hanna Devis (США, Нью-Йорк)
14:40 – 15:20
14:40 – 15:20
Нейропсихіатричні прояви COVID-19
Сергій Маляров (Київ)
15:20 – 16:00
15:20 – 16:00
Вакцини від СOVID-19. Що нам відомо сьогодні…
Susan Carpenter (США, Санта Круз)
April 8
Thursday

COVID-19 and it's
neurological consequences
13:30 – 14:00
13:30 – 14:00
Opening of the conference
14:00 – 14:40
14:00 – 14:40
Characterizing Long COVID-19 in an International Cohort
Hanna Davis (USA, NewYork)
14:40 – 15:20
14:40 – 15:20
Neuropsychiatric effects of COVID-19
Sergiy Malyarov (Kyiv)
15:20 – 16:00
15:20 – 16:00
COVID-19 Vaccines. What we know so far…
Susan Carpenter (USA, Santa Cruz)
Чому нас вчить COVID-19?
16:00 – 16:40
16:00 – 16:40
Як зберегти мозок в епоху невизначеності - епоху COVID-19. Медитація та мозок
Sara Lazar (США, Гарвард)
16:40 – 17:00
16:40 – 17:00
Зустріч майстра медитації з учасниками Advances in Neurology 2021
Артем Горін ()
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
Стійка модель мистецтва як лікувальна практика
Ping Ho (США)
18:00 – 18:40
18:00 – 18:40
Чи готові ми до наступної пандемії?
Особистісні риси як умови для когнітивного потенціалу в пізньому віці. Емоційний інтелект, дзеркальні нейрони, соціальні контакти – засіб для адаптації та виживання та їх роль у збереженні когнітивного потенціалу з віком
Тетяна Слободін, Юрій Головченко (Київ)
18:40 – 19:10
18:40 – 19:10
Порушення сну внаслідок розладу циркадного ритму при позмінній роботі
Shantha Rajaratnam (Австралія, Мельбурн)
What does COVID-19 teach us?
16:00 – 16:40
16:00 – 16:40
How to save brain in the epoch of uncertainty – the COVID-19 epoch. Meditation and Brain
Sara Lazar (USA, Harvard)
16:40 – 17:00
16:40 – 17:00
Meeting of meditation master Artem Gorin with «Advances in Neurology 2021 participants
Artem Gorin
17:00 – 18:00
17:00 – 18:00
Music, Art and Brain. A Sustainable Model of the Arts as a Healing Practice
Ping Ho (USA)
18:00 – 18:40
18:00 – 18:40
Are we ready for the next pandemia?
Personality traits as conditions for cognitive potential in advanced age. Emotional intelligence, mirror neurons, social contacts are the means of adaptation and survival, and their role in maintaining cognitive potential with age
Tatyana Slobodin, Yuriy Golovchenko (Kyiv)
18:40 – 19:10
18:40 – 19:10
Circadian rhythm sleep disorder related to shift work
Shantha Rajaratnam (Ausralia, Melburn)
09 КВІТНЯ
П'ЯТНИЦЯ

Запальні та демієлінізуючі захворювання
13:00 – 14:30
13:00 – 14:30
Розсіяний склероз. Власна думка експертів в прийнятті складних рішень (розбір клінічних випадків)
Геннадій Московко (Вінниця)
Олександр Кальбус (Дніпро)
модератор – Тетяна Слободін (Київ)
14:30 – 15:00
14:30 – 15:00
Спінальні вогнища при РС – трансформація рутинної думки
Ольга Шульга (Луцьк)
15:00 – 15:30
15:00 – 15:30
Міастенія. Маршрут пацієнта з міастенією
Олександр Кальбус (Дніпро)
Наталія Маслянчук (Київ)
15:30 – 16:00
15:30 – 16:00
Overlap syndrome в нейроімунології: виключення чи правило?
Вадим Пашковський (Дніпро)
16:00 – 16:30
16:00 – 16:30
Нервова система як locus minoris resistentiae для COVID-19. Власний досвід спостережень
Лариса Терещенко (Дніпро)
April 9
Friday

Neuroinflammatory and
demyelinating diseases
13:00 – 14:30
13:00 – 14:30
Multiple sclerosis. Experts' opinion on making decisions (clinical case presentations)
Gennadiy Moskovko (Vinnitsa)
Olexandr Kalbus (Dnipro)
moderator Tatyana Slobodin (Kyiv)
14:30 – 15:00
14:30 – 15:00
Spinal lesions in MS - the transformation of routine opinion
Olga Shulga (Lutsk)
15:00 – 15:30
15:00 – 15:30
Myasthenia gravis. The route of a patient
Olexandr Kalbus (Dnipro)
Natalia Maslyanchuk (Kyiv)
15:30 – 16:00
15:30 – 16:00
Overlap syndrome in Neuroimmunology: is it a rule or an exception?
Vadim Pashkovsky (Dnipro)
16:00 – 16:30
16:00 – 16:30
The nervous system is a locus minoris resistentiae for COVID-19. First-hand experience
Larysa Tereshchenko (Dnipro)
Джерела «human potential»:
інша сторона медалі
16:30 – 17:10
16:30 – 17:10
Перебудова мозкових функцій при нейродегенеративних захворюваннях. Аутизм vs савантизм
Тетяна Слободін (Київ)
Sources of «human potential»:
the other side of the coin
16:30 – 17:10
16:30 – 17:10
Restructuring of brain functions in neurodegenerative diseases. Autism vs Savantism
Tatyana Slobodin (Kyiv)
Досягнення в генетиці
17:10 – 17:50
17:10 – 17:50
Генетика аутизму
Олена Морозова (США)
17:50 – 18:30
17:50 – 18:30
Генетичний детектив: можливості використання ДНК при розкритті злочинів
Charles Vaske (США)
18:30 – 19:00
18:30 – 19:00
Як знайти голку в копиці сіна? Власний досвід знахідок рідкісних генетичних захворювань
Михайло Орос (Ужгород)
Advances in Genetics
17:10 – 17:50
17:10 – 17:50
Genetics of autism
Olena Morozova (USA)
17:50 – 18:30
17:50 – 18:30
The Genetic Detective: using DNA to solve crimes
Charles Vaske (USA)
18:30 – 19:00
18:30 – 19:00
How to find a needle in a haystack? First-hand experience of the rare genetic diseases diagnostics
Mikhailo Oros (Uzhhorod)
10 КВІТНЯ
СУБОТА

Головний біль. Дискусійний
клуб «Міґрень»
10:00 – 11:00
10:00 – 11:00
Пацієнт з міґренню – клінічні розбори
Вадим Білошицький (Київ)
Назар Негрич (Львів)
Мирослав Боженко (Львів)
Наталія Боженко (Львів)
11:00 – 11:30
11:00 – 11:30
Застосування анти-CGRP терапії міґрені у клінічній практиці
Вадим Білошицький (Київ)
April 10
Saturday

Headache. Debating club «Migraine»
10:00 – 11:00
10:00 – 11:00
The patient with migraine: clinical cases
Vadym Beloshitsky (Kyiv)
Nazar Negrich (Lviv)
Myroslav Bozhenko (Lviv)
Nataliya Bozhenko (Lviv)
11:00 – 11:30
11:00 – 11:30
The use of anti-CGRP therapy in clinical practice
Vadym Beloshitsky (Kyiv)
Досягнення нейронауки для
клінічної неврології
11:30 – 12:00
11:30 – 12:00
Мозок - це інструмент для передбачення майбутнього: таємниці нейропластичності, пам'ять, ендоканабіноїди…
Дмитро Ісаєв (Київ)
12:00 – 12:40
12:00 – 12:40
Синдром ендоканабіноїдної недостатності
Тетяна Слободін (Київ)
12:40 – 13:00
12:40 – 13:00
Як клінічно розпізнати ендоканабіноїдну недостатність - диференційна діагностика деяких больових синдромів
Вікторія Гриб (Івано-Франківськ)
Advances in Neuroscience for Clinical Neurology
11:30 – 12:00
11:30 – 12:00
The brain is a tool for predicting the future: the secrets of neuroplasticity, memory, endocannabinoids…
Dmytro Isayev (Kyiv)
12:00 – 12:40
12:00 – 12:40
Endocannabinoid Deficiency Syndrome
Tatyana Slobodin (Kyiv)
12:40 – 13:00
12:40 – 13:00
How to recognize endocannabinoid deficiency clinically: pain syndrome differential diagnosis
Victoria Hryb (Ivano-Frankivsk)
На межі неврології та ревматології
13:00 – 13:30
13:00 – 13:30
Неврологічні маніфестації деяких ревматологічних захворювань
Олег Яременко (Київ)
13:30 – 13:45
13:30 – 13:45
НПЗП при болю в спині. Як зменшити ризики?
Ганна Зайченко (Київ)
13:45 – 14:00
13:45 – 14:00
Полінейропатії при ревматологічних захворюваннях. Алгоритм діагностики
Олена Товажнянська (Харків)
14:00 – 14:30
14:00 – 14:30
Перерва
On the border between
Neurology and Rheumatology
13:00 – 13:30
13:00 – 13:30
Neurological manifestations of some rheumatic diseases
Oleg Yaremenko (Kyiv)
13:30 – 13:45
13:30 – 13:45
NSAIDs in low back pain treatment: how to reduce adverse events?
Hanna Zaichenko (Kyiv)
13:45 – 14:00
13:45 – 14:00
Polyneuropathy in rheumatic diseases. Diagnostic algorithm
Olena Tovazhnyanska (Kharkiv)
14:00 – 14:30
14:00 – 14:30
Break
Рухові розлади
14:30 – 15:00
14:30 – 15:00
Складний пацієнт
Маріанна Селіхова (Великобританія, Лондон)
15:00 – 15:40
15:00 – 15:40
Хвороба Паркінсона – в межах медикаментозного лікування
Янош Саноцький (Львів)
Людмила Федоришин (Львів)
Тетяна Слободін (Київ)
15:40 – 16:00
15:40 – 16:00
Хвороба Паркінсона в епоху COVID-19
Янош Саноцький (Львів)
16:00 – 16:30
16:00 – 16:30
Хвороба Паркінсона – за межами медикаментозного лікування
Андрій Попов (Київ)
16:30 – 16:50
16:30 – 16:50
Метаболічні порушення як причина рухових розладів
Ірина Пепеніна (Київ)
16:50 – 17:10
16:50 – 17:10
Інфекційні причини рухових розладів
Катерина Таряник, Наталія Литвиненко (Полтава)
Movement Disorders
14:30 – 15:00
14:30 – 15:00
The Complicated Patient
Marianna Selikhova (Great Britan, London)
15:00 – 15:40
15:00 – 15:40
Parkinson's disease – within the framework of pharmacotherapy
Yanosh Sanotsky (Lviv)
Lyudmila Fedorishin (Lviv)
Tatyana Slobodin (Lviv)
15:40 – 16:00
15:40 – 16:00
Parkinson's disease in the era of COVID-19
Yanosh Sanotsky (Lviv)
16:00 – 16:30
16:00 – 16:30
Parkinson's disease – beyond the pharmacotherapy
Andriy Popov (Kyiv)
16:30 – 16:50
16:30 – 16:50
Methabolic disorders as a cause of movement disorders
Iryna Pepenina (Kyiv)
16:50 – 17:10
16:50 – 17:10
Infectious causes of movement disorders
Katerina Taryanik, Natalia Litvinenko (Poltava)
Епілепсія
17:10 – 17:40
17:10 – 17:40
Дволикий Янус скроневої епілепсії
Михайло Орос (Ужгород)
17:40 – 18:10
17:40 – 18:10
Псевдонапади, як прояв функціонального неврологічного розладу
Володимир Харитонов (Київ)
Epilepsy
17:10 – 17:40
17:10 – 17:40
Two-faced Janus of temporal lobe epilepsy
Mikhailo Oros (Uzhhorod)
17:40 – 18:10
17:40 – 18:10
Pseudo-seizures as a manifestation of a functional neurological disorder
Volodymir Kharitonov (Kyiv)
Психоневрологія
18:10 – 18:40
18:10 – 18:40
Депресія: як обрати антидепресант?
Дмитро Мангубі (Харків)
18:40 – 19:10
18:40 – 19:10
Немедикаментозні підходи для запобігання когнітивного дефіциту
Аguilar Brunemeyer (США)
19:10 – 19:20
19:10 – 19:20
Завершення конференції
Psychoneurology
18:10 – 18:40
18:10 – 18:40
Depression: how to select the right antidepressant
Dmytro Mangubi (Kharkiv)
18:40 – 19:10
18:40 – 19:10
Non-medicamentous approach to cognitive decline prevention
Аguilar Brunemeyer (USA)
19:10 – 19:20
19:10 – 19:20
Completion of the Conference
Відеодоповіді за 2021
З технічних питань звертайтеся
будь ласка до ПП «Візит-Сервіс»